หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาษีที่ดินฯ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓) (ที่ อน ๐๐๓๗.๕/๑๐๒๒) [ 1 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1222 
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1561 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 [ 1 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 939 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพงวดที่1 [ 1 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1540 
 
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการนำบาดาล [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1352 
 
หารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 2075 
 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑" (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๕๙๔๑) [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1240 
 
<< หน้าแรก...     1033      1034      1035      1036     (1037)     1038      1039      1040      1041     ....หน้าสุดท้าย >> 1052
 
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552