รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบ  เดือนกุมภาพันธ์  2562  

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 08.59 น. โดย ปลัดไมตรี นิ่มสิทธิกุล

ผู้เข้าชม 8 ท่าน