หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2561   18 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต. หลุมเข้า เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า   18 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต. หลุมเข้า เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2561   18 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ปี 2561   18 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า ปี 2561   18 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.หลุมเข้า รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)   18 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.หลุมเข้า รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   18 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3    17 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563   17 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านประจำตำบลหลุมเข้า    10 มิ.ย. 2562 21
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37