หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
              
เปิดสอบ  1508 2 10 มี.ค. 2558
นายช่างสวยน่ะครับ  9580 5 14 ก.ค. 2557
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555  890 0 5 ก.ย. 2556
รายงานทางการเงิน   743 0 5 ก.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์เอกสารงบประมาณประจำปี 2556  496 0 5 ก.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-พ.ศ.2557)  869 0 5 ก.ย. 2556
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นประจำปี 2556 ครั้งที่ 2/2556  402 0 5 ก.ย. 2556
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2556  519 0 5 ก.ย. 2556
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ครั้งแรก วันที่ 18 มิถุนายน 2555  668 1 20 ส.ค. 2556
สมัคร  1248 4 19 ส.ค. 2556
  (1)     2      3